SOŠ managementu a práva, s.r.o.

SOŠ managementu a práva, s.r.o.

Vranovská 309/12
614 00 Brno-Zábrdovice

Informace o instituci SOŠ managementu a práva, s.r.o.

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. (SOŠMP) přináší romským dětem oproti běžným českým školám mnoho výhod:

 

1. Překonáváme předsudky, a to jak při přijímacím řízení, tak i během celého studia, ve třídě i ve volném čase.

2. Další výhodou je, že osnovy obsahují informace o romské historii, kultuře a jazyce, čímž absolventa připravují na práci v vlastní komunitě. Tento faktor rovněž povzbuzuje zájem romských dětí o studium, což bylo potvrzeno již v našich rekvalifikačních kurzech.

Studium sestává ze čtyřletého denního studia zakončeného maturitou.

Učební plán byl pečlivě připraven tak, aby poskytl nejen komplexní přehled romských dějin, kultury a jazyka, ale především aby studentům umožnil získat dovednosti a zkušenosti nutné pro práci sociálních pracovníků v jejich vlastních komunitách, ve státní správě či v sociálních zařízeních.

 

Studijní zaměření

Studijní zaměření je koncipováno jako čtyřleté denní studium pro absolventy 9. ročníku základní školy. Je určeno zejména pro žáky pocházející z romské komunity, kteří chtějí získat úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a pracovat v oblasti sociální pomoci romským komunitám i jednotlivcům, a to jak na úrovni orgánů státní správy a samosprávy s územní působností, tak v různých organizacích a sdruženích veřejnoprávního i soukromého charakteru. Nevylučuje se však studium i jiných zájemců.

 

Koncepce studia

Koncepce studia se odvíjí od uvedeného již schváleného studijního oboru, což znamená, že má s tímto oborem a jeho dvěma zaměřeními mnoho shodných základních znaků týkajících se jak organizace studia, úrovně poskytovaného vzdělání, uplatnění absolventů, tak i obsahu vzdělání.

 

Cíle a obsah

Cíle a obsah vzdělání tohoto zaměření vycházejí z koncepce uvedeného studijního oboru tak, aby žáci získali nejen specifické znalosti a dovednosti vztahující se k příslušné etnické minoritě a zajišťování jejich potřeb, ale aby získané vzdělání bylo plně souměřitelné se vzděláním poskytovaným v dalších dvou zaměřeních, popř. aby žáci měli možnost podle svého zájmu v těchto zaměřeních studovat a profilovat se.